ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 03:12
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
މެރިން އެކްސްޕޯ
60 ބައިވެރިންނާއެކު 7 ވަނަ މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި
 
އެކްސްޕޯގައި އާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކުރާނެ
 
އިވެންޓް ބާއްވާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން ބޮޑު: ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން
 
އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާނީ 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް

60 ބައިވެރިންނާއެކު، 7 ވަނަ މެރައިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިދެއްވީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުﷲ މައުސޫމްއެވެ. މި އެކްސްޕޯއަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިވެންޓެއް ކަމަށް ވާއިރު، މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާނީ 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މި އެކްސްޕޯއާ މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިފަދަ އެކްސްޕޯއެއް ބޭއްވުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިފަދަ އިވެންޓްތައް ބާއްވާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް ނެތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބަބުން މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް ވެސް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ބިޒްނަސް އިވެންޓެއް. އިވެންޓަކީ މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ މާކެޓް ޕްލޭސްގެ ގޮތުގަ ބާއްވާ އިވެންޓެއް. އިންޖީނާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ބޯޓު ބިލްޑަރުންނާ އެބަ ބައިވެރިވޭ. ދެން މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް އިތުރު ކުރެވުނު މެރިން ފުޑްސްގެ ކޮމްޕޯނަންޓްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށްދަނީ
މޯލްޑިވްސް ބޯޑިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ހަމީދު

މި އެކްސްޕޯ މިފަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެކްސްޕޯ މިވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި އެކްސްޕޯއަކީ ދިވެހިރާއްޖެގައި ބާއްވާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްވީ އަދި މި ސިނާޢަތުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު ބޯޓް ބިލްޑަރުންނާއި، އިންޖީނު ބްރޭންޑްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެރިން ބްރޭންޑްތަކުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސްއާއި ޑައިވް ބްރޭންޑްތައް ބައިވެރިވެއެވެ. އަދި މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗްކުރުމާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުންފަދަ ސެޝަންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ހަރާކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މެރިން އެކްސްޕޯގައި 60 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި