ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:48
2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ އެވޯޑު ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުން
2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ އެވޯޑު ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުން
ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް
2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ
2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ އެވޯޑު ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް
 
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްވެސް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އެވޯޑުތައް ލިބުނު
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޑރ މައުސޫމު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވޭ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ "2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ" އެވޯޑު ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް އެވޯޑުކަމުގައިވާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑު މިއަހަރުވެސް ބާއްވާފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ވަނަތަކަށް އެވޯޑު ދިނުމަށް ބޭއްވި ގްރޭންޑް ފައިނަލް ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ޑރ މައުސޫމަށް ވަނީ "2023 ގެ ޓްރެވަލް ޕަރސަނަލިޓީ" ގެ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޑރ މައުސޫމަށް އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޑރ މައުސޫމު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ހޯއްދަވާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޑރ މައުސޫމު ވަނީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، މި އެވޯޑު އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި އެވޯޑު ޙަފްލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދުބާއީގެ މަޝްހޫރު "ބުރިޖް އަލް އެރެބް" ހޮޓަލުގައެވެ.

މި ޙަފްލާގައި ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްވެސް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އެވޯޑުތައް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް