ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 03:02
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީސް
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މިފަހަރު ޕުޓިން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ
 
ދަތުރަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕުޓިން އަންގަވާފައެއް ނުވޭ

މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި އޮންނަ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ޕުޓިން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރަޝީއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ދިމިތްރީ ޕެސްކޯފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިމިތްރީ ޕެސްކޯފް ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 77 ވަނަ ސެޝަންގައި މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކޮށް އިއްވާނެ ތަގުރީރެއް ޕޫޓިން ތައްޔާރު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ "ހައި ލެވެލް މީޓިން" އޮންނާނީ ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އދ. ގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20ން 26ށެވެ.

ރަޝިއާގެ ވަފުދާ އެކު އިސް ވެރިއެއް ގޮތުގައި އާންމު މަޖީލީހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރުގޭ ލަވްރޯފް ކަމަށް ދިމިތްރީ ޕެސްކޯ ވިދާޅުވިއެވެ. ހައި ލެވެލް މީޓިންގެ އާންމު އުސޫލަކީ ގައުމެއްގެ އިސް ވެރިޔަކު އެއީ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް ނުވަތަ މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެން ސެޝަނަށް ތަގުރީރު ކުރެއްވުމެވެ. ދަތުރަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އަންގަވާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ޕުޓިން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މިއަހަރު އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ރަޝިއާ ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާކަމެކެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު އެކައުންސިލުން ލީބިޔާ ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. އެއީ ގައުމުގައި މުޒާހަރާކުރި އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބާރުގެބޭނުންކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް