ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 02:58
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ: ޔޫކްރެއިންގެ އިމާރާތްތައް ބިމާ ހަމަވަނީ
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ: ޔޫކްރެއިންގެ އިމާރާތްތައް ބިމާ ހަމަވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާއިން އިތުރު 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޔޫކްރެއިނަށް
 
ފައިސާ ބޭނުން ކުރާނީ ޔޫކްރެއިން ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ޕެންޝަަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ވާރލްޑް ބޭންކު މެދުވެރިވެރިކޮށް އެމެރިކާ އިން އިތުރު 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ވާރލްޑް ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރާނީ ޔޫކްރެއިން ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ޕެންޝަަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން ޖުމްލަ 8.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އާދީއްތަ ދުވަހު ވާރލްޑް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ކުރި 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނީ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގަައެވެ.

ވާރލްޑް ބޭންކް މެދުވެރިވެރިކޮށް އެމެރިކާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޖީ7 އަދި އީޔޫއިން ވެސް ވަނީ 29.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކުރިއަަށް އޮތް ތަނުގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަަށް ބައެއް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އީޔޫއިން އެޖަމްއިއްޔާގެ 7 އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ އާންމުކޮށް އެޖަމިއްޔާއިން ކުރާކަމެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ އެކަމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޖަމްއިއްޔާގެ ޔޫރަޕިއަން ޕީސް ފެސިލިޓީން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 5 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އީޔޫއިން އެންމެ ފުރަތަަމަ ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުތަނުންނެވެ. އެހެންކަމުން 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޖަމިއްޔާއިން 7 އަރަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެންދާނަމަ އެޖަމިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އީޔޫގެ ޓޮޕް ޑިޕްލޮމެޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯސެޕް ބޮރެލް ވަނީ، އެޖަމިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާގެ ރަނުގެ އިމްޕޯޓަށް އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކާއެކު މާލީ މުއާމަލާތްތައް ކުރުން ހުއްޓާލުމާއި، ބޭންކްގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒް ކުރުމާއި، ރަޝިއާއާއެކު އައު އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވިޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް