ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 18:59
ނިއު އާއި އެލްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ނިއު އާއި އެލްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
-
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
ނިއު ބަލިކޮށް އެލްޓީ އެއްވަނައަށް!
 
ނިއުއާއި އެލްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެލްޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2ން
 
އެލްޓީ ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެފްއޭއެމް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނިއު ރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ބަލިކޮށް ލިޓްލް ޓައުން ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައަަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ގްރޫޕުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއުއާއި އެލްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެލްޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 3-2ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ކޯފީއެވެ. ނަމަވެސް އެލްޓީގެ ހުސައިން ޝުއައިބު ވަނީ މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފައެވެ. އެލްޓީއަށް ލީޑު ލިބުނީ ނިއުގެ ޝަމްވީލް މުހައްމަދު އަތުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ނިއުގެ ކޯފީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ނިއުއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. އެލްޓީ މޮޅުވި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް އިސްމާއިލް ވިފާގުއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އެލްޓީ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ނިއުއަށް ދެވަނަ ލިބެނީ 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މިއީ މުބާރާތުގައި ނިއު ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ނިއު އަދި އެލްޓީއަށްވެސް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާކީ އެއް މެޗު އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 02:20
އަފްސަލް
އެލްޓީ އައް ސާބަހާ އައްސަރި ބަސް.. ނިއުގެ ސައިޒަށް ތިރިކޮށް ތިހޯދި މޮޅު ތާރީޚީ މޮޅެއް