ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 11:31
މަންކީޕޮކްސްއަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން
މަންކީޕޮކްސްއަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގައި މަންކީޕޮކްސް ފެތުރުން
މަންކީޕޮކްސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ އެމެރިކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފި
 
ވަސީލަތް އިތުރުކޮށް، ބައްޔަށް އިޖާބަދޭ މިންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ދަނީ މަަސައްކަތްކުރަމުން
 
ވައިޓްހައުސްގެ ފަރާތުން މަނީޕޮކްސްގެ ކަންކަން ކޯޑިނޭޓްކުރައްވާނީ ރޮބަރޓް ފެންޓޮން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސް ނުވަތަ މަކުނުވިދުރީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ އެމެރިކާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެކަން އިޢުލާން ކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ގައުމުގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހެލް އެންޑް ހިއުމަން ސަރވިސަސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. މީގެ ކުރިން ނިއު ޔޯކާއި، ސެން ފްރެންސިސްކޯ އަދި ކެލިފޯނިޔާ ހިމެނޭހެން އެމެރިކާގެ ބައެއް ސަހަރުތަކުގައި މަންކީޕޮކްސް އަކީ ސިއްހީ ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ މަންކީޕޮކްސް އާއި ގުޅުން ހުރި ވައިޓް ހައުސްގެ ފަރާތުން ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމަށް ރޮބަރޓް ފެންޓޮން ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. ފެންޓޮން އަކީ އެރިޒޯނާ، ކެލިފޯނިއާ، ހަވާއީ އަދި ނެވާޑާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަމުންގެންދަވާ ފެޑަރަލް އެމަޖެންސީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަންކީޕޮކްސް އާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭނެ ގޮތް ކޯޑިނޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ފެންޓޮންއެވެ.

އެމެރިކާގައި މަންކީޕޮކްސްއަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު އެމެރިކާގައި މި ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގެ ރައިސް ޖޯ ބައިޑެން އާއި ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާގައި މަންކީޕޮކްސްއަށް މީހަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ މޭއި މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި ހިސާބަށް އައި އިރު އެ ގައުމުން 6600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ބައްޔަށް ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އެމެރިކާގެ މޮންޓާނާ އަދި ވަޔޮމިންގ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން މަންކީޕޮކްސްގެ ވޭދަނަތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ވަނީ ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މި ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް އެކި ޤައުމުތަކުގައި މި ބައްޔަށް ފައްސިވާ ގިނަ މީހުންނަކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ބަލި އާންމު ގޮތެއްގައި ޖެހެނީ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކާ ގާތްވެ، ގިނައިރު ގާތުން ބައްދަލުވުމުންނާއި، ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސާ، ކިނބިހިއެޅުމުގެ ތެރެއިން ކުޅާއެކު ބޭރުވާ ވައިރަސް ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ޒަރީއާއިން އެހެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލްވުމުން ނުވަތަ ބަލި މީހާގެ ހަމުގައިވާ ބިހިތަކުގައި ނުވަތަ އެއިން ނުކުންނަ ދިޔައިގައި ޖެހުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް