ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 13:27
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
 
މިއީ އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް
 
މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު
 
މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވާ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ ކޮންކްރީޓް ގަނޑު އަޅުއްވައިދެއްވީ މިކަމަށްޓަކާ އަންގާރަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއެވެ. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފައްޓަވައިދެއްވި މަސައްކަތެކެވެ.

އިންޑިއާއިން ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވާއިރު، އެވަގުތު މާލޭގައިވެސް މިކަމަށް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ދެ ރަސްމިއްޔާތުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ އިތުރުން އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުމާއި، އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ކްލިޕެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށްދާ ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއްވެސް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ.

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިއީ މާލެއާ ހަމައިން ބްރިޖް ފަށާ ތަނބެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންދާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނިންނެވެ. އެފްކޮންސް އިން ބުނީ މަސައްކަތްތައް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި 6 ކިލޯމީޓަރުގެ މި ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ބްރިޖު ނުވަތަ މާލެ ވިލިމާލެ ގުޅުވާލާ 1 ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ދިގު ބްރިޖު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

އެފްކޮންސް އިން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ 50 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކަނޑުގަދަވުމާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުން ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މައި ބްރިޖު އެޅުމަށްޓަކައި އަޅާ ވަގުތީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެކަމަށް އެފްކޮންސް އިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުުރުން ބްރިޖުގެ ކޮންކްރީޓް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި، މުޅި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ބްރިޖުގެ އުމުރު 120 އަހަރުވާން ދެން ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެފްކޮންސް އިން އިތުރަށް ބުނީ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް 88 އިންޖިނިއަރުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު 164 އިންޖިނިއަރުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓީމުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީ ޖަރުމަންވިލާތް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިންޖިނިއަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެފްކޮންސް އިން ބުނެއެވެ.

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 500 މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، އަހަރު ނިމޭ އިރު 1227 މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެފްކޮންސް އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
0%
20%
0%
60%
ކޮމެންޓް