ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 18:51
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަނު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ސްޓޭޑިއަމަށް ހާޒިރުވި ސަޕޯޓަރުން
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަނު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ސްޓޭޑިއަމަށް ހާޒިރުވި ސަޕޯޓަރުން
ރޮއިޓާސް
ވިމެންސް ޔޫރޯ 2022
ވިމެންސް ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބެލުމަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް!
 
މެޗު ބެލުމަށް 87،192 ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފައި
 
މިއީ ޔޫރޯގެ މެޗެއް ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ސްޓޭޑިއަމަށް ދިޔަ މެޗު

ވިމެންސް ޔޫރޯ 2022ގެ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަނު ބައްދަލުކުރި މި މެޗު ބެލުމަށް 87،192 ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފައެވެ. މެޗު ކުޅުނީ އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މިއީ ޔޫރޯގެ މެޗެއް ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ސްޓޭޑިއަމަށް ދިޔަ މެޗެވެ. މީގެ ކުރިން ޔޫރޯގެ އަންހެން ޑިވިޝަން ބަލަން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވަދެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ފެށި މެޗަށެވެ. އެމެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އިންގްލެންޑާއި އޮސްޓްރިއާއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އޮތް މި މެޗު ބެލުމަށް 68،871 ސަޕޯޓަރުން އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް ސްޓޭޑިއަމްއަށް ވަނެވެ.

ޔޫރޯގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗެއް ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ސްޓޭޑިއަމަށް ވަނީ 1964 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މެޗު ކުޅުނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސެންޓިއާގޯ ބާނަބެއު ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. ސްޕެއިނާއި ސޮވިއެޓް ޔޫނިއަން ބައްދަލުކުރި މި މެޗު ބެލުމަށް 79،115 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަނެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޔޫރޯގެ ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ހާޒިރުވީ 67،000 ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އިންގްލެންޑާއި އިޓަލީއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަދެވޭ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިމިޓްކުރިއެވެ.

މިއަހަރުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޔޫރޯ ބެލުމަށް ޖުމްލަ 574،875 ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަނެވެ. މިއީ އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް އޮތްއިރު ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވަތްވަރަށްވުރެ ދެގުނަ މަތީ އަދަދެކެވެ. މީގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން މުބާރާތް ބޭއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރު ނެދަލެންޑްސްގައެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތް ބަލަން ސްޓޭޑިއަމަށް ދިޔައީ ޖުމްލަ 240،055 ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް