ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 16:05
މެލޭޝިއާއަށް ދިޔަ ބެޑްމިންޓަން އެތުލީޓުން
މެލޭޝިއާއަށް ދިޔަ ބެޑްމިންޓަން އެތުލީޓުން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޖޫނިއަރ ގައުމީ ބެޓްމިންޓަން ޓީމު
ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއްގައި ޒަޔާންއާއި ސާލިމް މެލޭޝިއާއަށް
 
ކޭމްޕް ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30ގެ ނިޔަލަށް

ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، ޖޫނިއަރ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހަސަން ޒަޔާން މުހައްމަދާއި މުހައްމަދު ސާލިމް އަބްދުއްސަމަދު މެލޭޝިއާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މި ދެ އެތުލީޓުން ބައިވެރިވަނީ 1 މަސްދުވަހަަށް މެލޭޝިއާގައި އޮންނަ ކޭމްޕެއްގައިކަމަށެވެ. ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް މި ދެ އެތުލީޓުން އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ މެލޭޝިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕް ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއީ ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ކޭމްޕެއްކަމަށް، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މި ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕަކީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއި މެލޭޝިއާގެ އެކަޑަމީއަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޭމްޕެއް ކަމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް މަތީ ފަންތީގެ ޓްރެއިނިންގތައް ދިނުމަކީ ސަރުކާރާއި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެކެވެ. މިހާތަނަށް ގިނަ އެތުލީޓުން ވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގޮސްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް