ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 21:38
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓްކޮސްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޓެސްޓްކޮސްފައިވާ ޓިއުބްތަކެއް
ރޮއިޓާސް
މަންކީޕޮކްސްއަށް ރާއްޖޭން ޓެސްޓު ކުރި މީހާ ބައްޔަށ
މަންކީޕޮކްސްއަށް ރާއްޖެއިން ޓެސްޓު ކުރި މީހާ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް
 
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ރާއްޖޭން ޓެސްޓް ކުރި މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވެ ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ބުނީ އޭނާ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު ލިބުނު ޓެސްޓް ނަތީޖާއިން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު އޭނާ މިހާރު އައިސޮލޭޝަނުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މަންކީޕޮކްސްގެ އަލަމާތަތްތައް ހުރުމުން އެ ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މީހަކު އައިސޮލޭޓް ކުރެވުނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އައިސޮލޭޓް ކުރީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މަންކީޕޮކްސް ފެތުރުން އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ވަނީ އެ ބައްޔަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ އިމަޖެންސއެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި ބަލި ރާއްޖެއަށް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ފަރުދީގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް މަންކީޕޮކްސް އެންމެ ގިނައިން ޖެހިފައިވަނީ އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންނަށެވެ. ނަމަވެސް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ވެސް މި ބަލި ވަނީ ޖެހިފައެވެ. އެހެންވެ، މި ބައްޔަކީ ހަމައެކަނި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައިގެން ނުތިބެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތިބުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް