ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 09:27
ސެމީ މެޗުގެ ތެރެއިން
ސެމީ މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ޕޮޕްގެ ދެ ލަނޑާއެކު ފްރާންސް ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ފައިނަލަށް
 
ޕޮޕް ވަނީ މުބާރާތުގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް އިންގްލެންޑްގެ ބާތު މީޑްއާ ލަނޑުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުން ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ޖަރުމަނުން ހޯދީ ފްރާންސްގެ މައްޗަށް 2-1 ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. އަށް ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޖަރުމަނުން ފައިނަލްގައި ނިކުންނާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އިންގްލެންޑުން ހޯދީ ސެމީގައި ސްވޑެން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މިލްޓޮން ކީނިސްގެ ސްޓޭޑިއަމް އެމްކޭގައި ކުޅުނު ސެމީ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ޖަރުމަނުންނެވެ. މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ  އަލެކްސަންޑްރާ ޕޮޕްއެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޖަރުމަނުގެ ކީޕަރު، މާލް ފްރޯމްސް އަތުން ބައިކޮޅަސް ވަން ލަނޑާއެކު، މެޗުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ހަމަހަމަ ވެފައެވެ. އެއީ ފްރާންސްގެ ކަޑިޑިއާޓޫ ޑިއާނީ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް، ޖަރުމަނުގެ ގޯލު ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ކީޕަރު ފްރޯމްސްގެ ގައިގަ ޖެހި ގޯލަށް ވަން ބޯޅައެކެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނު މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވެސް ޕޮޕްއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ސްވެންޔާ ހުތު ނަގައިދިން ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މި ލަނޑާއެކު ޕޮޕް ވަނީ މުބާރާތުގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް އިންގްލެންޑްގެ ބާތު މީޑްއާ ލަނޑުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

ފައިނަލްގައި ޖަރުމަނާއި އިންގްލެންޑު ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނަނީ މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް