ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 07:07
ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތަށް ވަދެ ދެ މީހަކު ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ
ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތަށް ވަދެ ދެ މީހަކު ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މިސްކިތުން ވައްކަންކުރި މީހުން ހައްޔަރުކުރުން
ސީސީޓީވީ ނިޒާމުގެ އެހީގައި، މިސްކިތުން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ ޖުމްލަ 39 މިސްކިތަކާއި މާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި
ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރު ސީސީޓީވީން ފެނިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުން އެ ދެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތަށް ވަދެ ދެ މީހަކު ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރު ސީސީޓީވީން ފެނިގެން އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކޮށްގެން އަންނަނީ 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓަރުކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މޮނީޓަރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތަށް ވަދެ ދެ މީހަކު ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރު ސީސީޓީވީން ފެނިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުން އެ ދެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިސްކިތުން ވައްކަކުރަން އުޅެނިކޮށް ފެނުނީ އެ ކައުންސިލުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ ނިޒާމުގެ އެހީގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ވަނީ މިސްކިތްތަކަކީ އަމާން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ ޖުމްލަ 39 މިސްކިތަކާއި މާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައެވެ. މިސްކިތްތަކުން ވައްކަންކުރުމާއި މިނޫނަސް މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ އަމަލުތައް މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިސްކިތްތަކާއި ޕާކުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް