ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 07:05
އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގައި ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ އާންމުންގެ ގެތައް
އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގައި ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ އާންމުންގެ ގެތައް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ ކުރިމަތީގައި ބޯ ނުލަނބާނަން - ޒެލެންސްކީ
 
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ފަސް މަސް ވަނީ ވެފައި

ޔޫކްރެއިން ބަލިވެއްޖެކަމަށް ރަޝިއާއިން ގަބޫލުކުރިއަސް ދުޝްމަނުންގެ ކުރިމަތީގައި ބޯ ނުލަނބާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްކަރީ އޮޕްރޭޝަނެއް ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް 5 މަސް ވަނީ ވެފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ދުޝްމަނުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމުގައި އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތައް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޒެލެެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ތަންތަން ހިފައިގެން ތިބި ފަރާތްތަކުން އެމީހުން މޮޅުވެއްޖެ ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ދޫ ނުދޭނެ ކަމަށާއި، ދުޝަމަނުންނަށް ގެއްލުންދީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި މޮޅެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލެވޭނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާ ލިބުމުން ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާ ނުލިބި، ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާއެއް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު، ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އެގައުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފިނަމަ، އިތުރަށް ހަނގުރާމަ ދިގުދައްމައި ހޫނުކުރުމުގެ ހިތްވަރު ރަޝިއާއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ ރަޝިއާއިން އިތުރު ހަމަލާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތައް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
25%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް