ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 07:10
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޚާރސަން ސަރަހައްދަށް ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތައް ވަންނަން ފަށައިފި
 
ޚާރސަން ސަރަހައްދަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުރީ ކޮޅު ރަޝިއާއިން ހިފި ސަރަހައްދެއް

ހަނގުރާމައިގެ ކުރީކޮޅުގައި ރަޝިއާއިން ހިފާފައިފާ ޚާރސަން ސަރަހައްދަށް ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތައް ވަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޚާރސަން ސަރަހައްދު ހިފައިގެން ތިބި ފަރާތްތައް އެތަނުގައި ގަދަފައި ވިއްދައިގެން ތިބި ނަމަވެސް، ހަތިޔާރާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖުތައް މަޑު މަޑުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި މެސެޖުގައި ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން ކަޅުކަނޑު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ އޮޑެއްސާ ބަނދަރަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކެލިބަރ މިސައިލްގެ މި ހަމަލާއެކު ރަޝިއާއެކު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އޮތް މަގު ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ހަމަލާއާއެކު އޭގެ ކުރިން ދުވަހު އެއްބަސްވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް ނުރައްކާވެފައިވާ އިރު، މި އެއްބަސްވުމަކީ ކަޅުކަނޑުގައި އޮންނަ ބަނދަރު މެދުވެރިކޮށް ޔޫކްރެއިނުން ގޮދަން ބޭރުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލެމުންދާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނާއި އދ ގެ މެމްބަރުންނާއި، އދ އާ ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރެއިންނާ މެދުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ތުރުކީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ރަޝިއާއިން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ތުރުކީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ އޮޑެއްސާއަށް ދިން ހަމަލާއާއި ރަޝިއާއާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
0%
0%
14%
14%
43%
ކޮމެންޓް