ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 19:36
މަންކީޕޮކްސް ޖެހުމުން ހަށިގަނޑު ހުންނާނެ ގޮތް
މަންކީޕޮކްސް ޖެހުމުން ހަށިގަނޑު ހުންނާނެ ގޮތް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މަންކީޕޮކްސް
މަންކީޕޮކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ހެލްތު އިމަރޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި
 
މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ އެފްރިކާގެ ފަސް މީހެއް
 
ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މެމްބަރުން ޤައުމުތަކުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ
 
ހެލްތު އިމަޖެންސީއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ބަލި ފެތުރެމުންދާތީ
 
މިހާތަނަށް 75 ޤައުމަކުން 16،000 އަށްވުރެ ގިނަ މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ވަނީ ފެނިފަ

މަންކީ ޕޮކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ ހެލްތު އިމަޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މަންކީޕޮކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ހެލްތު އިމަޖެންސީއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ބަލި ފެތުރެމުންދާތީއެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ހެލްތު އިމަޖެންސީއަކަށް ހަދައި އެންމެ މަތީ އެލަރޓް ނެރެފައިވާއިރު މި އެލަރޓާއެކު ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މެމްބަރުން ޤައުމުތަކުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތަކުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އާއްމުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިހާތަނަށް 75 ޤައުމަކުން 16،000 އަށްވުރެ ގިނަ މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ އެފްރިކާގެ ފަސް މީހެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ދުނިޔެގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި މިބަލި ފެތުރެމުންދާއިރު އެންމެ ގިނައިން ބަލި ޖެހެނީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުންނަށް ކަމަށް ވަނީ ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފައެވެ. މި ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް މި ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މަންކީޕޮކްސް ޖެހޭ މީހުން 2-4 ހަފްތާ ތެރޭގައި ރަނގަޅުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޯ ޑިސީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
25%
50%
0%
25%
ކޮމެންޓް