ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 10:05
ސިޓީ ދޫކޮށް އާސެނަލާ ގުޅުނު ޒިންޗެންކޯ އަދި ޖިސޫސް: ފޮޓޯ-އާސެނަ
ސިޓީ ދޫކޮށް އާސެނަލާ ގުޅުނު ޒިންޗެންކޯ އަދި ޖިސޫސް: ފޮޓޯ-އާސެނަ
ޒިންޗެންކޯ އާސެނަލަށް
އަހަންނަކީ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރެއް، ހަގީގަތަކަށް މިވީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް - ޒިންޗެންކޯ
 
ސިޓީގެ ކޭމްޕް ދޫކޮށް ޒިންޗެންކޯ ވަނީ އާސެނަލްގެ ކޭމްޕާ ގުޅިފައި

އާސެނަލަށް ކުޅުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއްކަމަށާއި, އަދި އޭނާއަކީ ކުޑައިރުންފެށިގެން އެކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރެއްގަކަމަށް ޔުކްރެއިންގެ ޑިފެންޑަރ އޮލެކްޒެންޑަ ޒިންޗެންކޯ ބުނެފިއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދޫކޮށް އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ޒިންޗެންކޯ ބުނީ، އޮންރީއާއި ސެސް ފެބްރިގާޒްފަދަ ކުޅުންތެރިން އާސެނަލްއަށް ކުޅުނުއިރު އެޓީމްގެ މެޗުތަކަށް ޝައުގުވެރިވި ކަމަށާއި, އާޓެޓާއާއެކު އަނެއްކާވެސް އާސެނަލްއިން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުންދާތަން ފެންނަކަމަށެވެ. އާސެނަލްއަށް ޚާއްސަ ލޯތްބެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމުން 25 އަހަރުގެ ޒިންޗެންކޯ ބުނީ އެކްލަބާއެކު ފަށަން ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށެވެ.

Advertisement

މިޑްފީލްޑަށްވެސް ކުޅޭ ޒިންޗެންކޯގެ ސޮއި ލިބުމުން ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާއަށް "އޮޕްޝަންސް" ތަކެއް ލިބިއްޖެކަމަށެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗިންގ ޓީމްގައި މަސައްކަތްކުރިއިރުވެސް ޒިންޗެންކޯއަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި, ޒިންޗެންކޯއަށް ފޮލޯކުރަމުން އައިކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އާސެނަލްގެ އެޓޭކާއި ޑިފެންސްގައިވެސް ޒެންކޯއަށް އެހީވެވޭނެކަން އާޓެޓާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

36 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޒިންޗެންކޯ އާސެނަލާ ގުޅުނީ ދިގު މުއްދަތަކަށެވެ. ޒިންޗެންކޯ އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން ނިންމިއިރު ހުރީ ސިޓީގެ ޕްރީ ސީޒަން ޓުއަރގައި އެމެރިކާގައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ ވަނީ ސިޓީގެ ކޭމްޕް ދޫކޮށް އާސެނަލާ ގުޅިފައެވެ. ޒިންޗެންކޯގެ ކުރިން ސިޓީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ޖީސުސްވެސް ވަނީ އާސެނަލާ ގުޅިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް