ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 11:46
އޮލެކްސާންދަރްގެ ދަނޑުބިންތައް ފެތުރިފައިވަނީ، ހަނގުރާމައިގެ ފައުޖުތަކުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފާ ދާދި ކައިރީގައި
ގޮވާން ހައްދާ ޔޫކްރެއިންގެ ދަނޑުވެރިޔާ
ގޮވާން ހައްދަން ޔޫކްރެއިންގެ ދަނޑުވެރިޔާ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް!
 
ހަނގުރާމައަކީ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމުގައި އޭނާ ނުދެކޭ
 
ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކާ ގޮވުންތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑު ނީވި މަސައްކަތް ކުރެވުނީ، ފިސާރި އަޑުގަދަ ޓްރެކްޓަރެއްގައި އިނުމުން
 
އޭނާގެ ދަނޑުބިންތައް ފެތުރިފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ފައުޖުތައް ރުކުރާވާލާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުރީ ސަފާ ދާދި ކައިރީގައި

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއާ ޕުޓިންގެ އަމުރުފުޅަށް، އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާ، ކުރަން ފެށި ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ދަނީ އިތުރަށް ގަދަވަމުންނެވެ. ކުރިމަތިލުންތައް އެންމެ ގަދަވެފައި ވަނީ ޑޮނެޓްސްކް ސަރަހައްދުގައިކަމަށްވާއިރު، ދަނޑުބިންތައްވެސް މިއަދު ބަދަލުވެފައި ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އޮލެކްސާންދަރްގެ ދަނޑުބިންތައް ފެތުރިފައި ވަނީ، ހަނގުރާމައިގެ ފައުޖުތައް ރުކުރާވާލާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުރީ ސަފާ ދާދި ކައިރީގައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޮލެކްސާންދަރްގެ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމުގައި އޭނާ ނުދެކެއެވެ. ކަށީގެ މަދުން ހިތް ވަރު ނެރެ، މިއަދު އޭނާ ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދަނީ، މިދިޔަ ޚަރީފު މޫސުމުގައި އޭނާ އިންދި ގަސްތަކުން ގޮވާން ކެނޑުމުގައެވެ.

ބައެއް ދަނޑުތައް ހައްދަން ފެށީ ޚަރީފު މޫސުމުގަ. ބަހާރު މޫސުމުގަވެސް ބައެއް ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށި. އެއީ ބާރުލީ. މިތާ މި ހުރީ ގޮދަން
އޮލެކްސާންދަރް؛ ޔޫކްރެއިންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އޭރު ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ، ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕްލާންޓަކުން ބޯ ދުން އަރަމުން ދިޔައެވެ. ފިސާރި އަޑުގަދަ ޓްރެކްޓަރެއްގައި އިންނަން ޖެހުމަކީ އޮލެކްސާންދަރްގެ ނަސީބު ކަމުގައި އޭނާ ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

މީގެ ތެރޭގަ އިނދެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ. އެއީ ގޮވުންތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑެއް ނީވޭވިއްޔާ
އޮލެކްސާންދަރް؛ ޔޫކްރެއިންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

ލުހާންސްކް ސަރަހައްދުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށް ފަހު، ޑޮންބާސް ސަރަހައްދުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށް ރަޝިއާއިން މިހާރު ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައި ވަނީ ޑޮނެޓްސްކް ޕްރޮވިންސްގައެވެ. ޑޮންބާށް ސަރަހައްދަކީ ރަޝިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ޔޫކްރެއިންގެ މައި ސަރުކާރުން ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ޔޫކްރެއިނުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއެވެ.

ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރެއިން އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގޮދަން ސަޕްލައި ކުރަމުންދާ 2 ގައުމެވެ. ގަހު ކާނާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ރަޝިއާ އުޅޭ އިރު، ޒުވާރިއާއި ސަންފުލާވާ ތެލުގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޔޫކްރެއިން އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ސަޕްލައިއަށް އިންތިހާ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހެމުންދާއިރު، އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އދއިން ދާދި ފަހުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން، އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒްގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ހުރަސް އެޅުންތަކުގެ ސަބަބުން، ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރުވެސް 20 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮވާމުގެ ސަޕްލައި ތާށިވެފައި އެބަހުއްޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް