ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 04:46
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ލަންކާގެ އައު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން
ލަންކާގެ އައު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ޖުލައި 20ގައި
 
ލަންކާގެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރުވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައި

ސްރީލަންކާގެ އައު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރްދަނާ ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުގެ މިހާރު ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ބުދަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން މަޖިލީހަށް އަންގަވާފައިވާތީ، އައު ރައީސަކު ހޮވަން މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޖުލައި 19ގެ ނިޔަލަށް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ލަންކާގެ މަޖިލީހުގައި 225 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ. ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރާނީ އެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ. މި އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބެއްްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އައު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާއިރު ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިނަހެ ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވާފައެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ދަށްވެ ލަންކާގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މުޒާހަރާކޮށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސްގެ ގެކޮޅަށާއި ބޮޑުވަޒީރުގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅަށް ވަދެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަގެ ގެކޮޅުގައި ވަނީ ހުޅުޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް