ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 22:50
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް (ވ) އަދި އިންޑިއާގެ ސަފީރު (ކ) ހެރަހަ މަގު ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް (ވ) އަދި އިންޑިއާގެ ސަފީރު (ކ) ހެރަހަ މަގު ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެރަހަ މަގު ޕާރކް ހުޅުވުން
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ހެރަހަ މަގު ޕާރކް ހުޅުވައިފި
 
މިއީ އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 260 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއެއް

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ހެރަހަ މަގު ޕާކް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ޕާކް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އިންޑިޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު މުނު މަހާވަރުއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، އާންމުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ވަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރުގެ މުބާރާތްތަކާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައްވެސް ކުރިއަށްގޮސްފައެވެ.

އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވުމުން އާންމު އެއްވުންތަކާއި އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެފަދަ ތަނެއްގެގޮތުގައި މި ޕާކްވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ދުޅަހެޔޮކަމާއި އައުޓްޑޯ ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ތަނެއްކަމުގައިވެސްމެއެވެ.

Advertisement

މިއީ އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 260 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއެކެވެ. އިޖްތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ތަރައްގީގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި; ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ، ތައުލީމީ ދާއިރާ، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، ސިއްހީ ދާއިރާ، ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާވެސް ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މިހާރުވަނީ ނިމިފައިއެވެ.

އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ހިންގޭ މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ބިނާ ވެފައިވަނީ އެ މުޖްތަމައަކަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އުމްރާނީ ތަރައްގީ ކުރިއެރުމަވުމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުތައް ހަމަޖައްސަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން، ތަރައްގީއަށް އިސްކަންދީފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗައް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއެކު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ފައިދާކުރަނިވި މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ބައިވެރިވުމަކީ އިންޑިއާއަށް ލިބޭ ފަޚުރެއްކަމަށް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް