ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 20:55
މުބާރާތުގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
މުބާރާތުގެ ރަސްމީ ލޯގޯ ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރާއިރު ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް
 
މިއީ ކުޅިވަރުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް
 
މި މުބާރާތުގައި 28 ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ

އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރާއިރު ހާއްސަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ލޯގޯ ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުބާރާތްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނިމުނު ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އާއިލާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 350 މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތުގައި މިއަދަދު 550ށްވުރެ މަތިވާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތް ޚާއްސަވާ އިތުރު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން، ކުޅިވަރުތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ތަފާތުކުރުން ނައްތާލަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެއްކެއްކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯޅަ ކަހަލަ ކުޅިވަރުތަކަށް ވަކި ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބޮޑު ތަފާތު ކުރުމެއް އޮވެގެން، ކުރިއަށް މިދިޔަ ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ދެން ކުދިކޮށް ފެނުނު ކުޅިވަރުތައް ވެސް ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބޮޅެއް އިތުރުވާ ދުވަހެއް.
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފް

އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތެވެ. މިއީ ރާއްޖެގައި ބާއްވާ ދެވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތެވެ. މީގެ ކުރިން 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް ބަނޑޮހުގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުވެސް މި މުބާރާތް ނުވަތަ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން (ބީބީއޭއެމް)ގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ހަމީދު (އިއްބެ) ވިދާޅުވީ މިއީ ފާއިތުވި 15 އަހަރުގެ ކެރިއަރުގެ ތެރޭގައި ހުވަފެނުން ވެސް ނުދެކޭ ފަދަ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑީބިލްޑިންގ މުބާރާތާއި މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ފެންނާނެކަމަށް އިއްބެ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަން އިއްބެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިއްބެ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަފްޢާނިސްތާނުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ބޮޑީބިލްޑިން އަށް ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 21 މީހުން އަފްގާނިސްތާން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި މި ފަހަރުގެ އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަރަބި ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އީރާން، އީރާގް އަދި ކުވޭތު ވެސް ހިމެނޭ
ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން (ބީބީއޭއެމް)ގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ހަމީދު (އިއްބެ)

އިއްބެ ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގެ ތާރީޚައް ބަލާނަމަ އާންމުކޮށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ 20 ނުވަތަ 25 ވަރަކަށް ގައުމު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގައި 28 ގައުމަކުން ވާދަކުރުން އެއީ މުބާރާތަށް ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި އިއްބެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 06:55
ވިސްނާށޭ ގައުމު
An-Nur 24:19 إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ހަމަކަށަވަރުން، إيمان ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކައާއި، عمل، ފެތުރިގެންދިއުމަށް ލޯބިކުރާމީހުން (ދަންނާށެވެ!) ދުނިޔެއާއި آخرة ގައި ވޭންދެނިވި عذاب އެމީހުންނަށް ހުށްޓެވެ. اللَّه ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގެތެވެ.