ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 08:46
ފަޔެނޯޑްއަށް ކުޅެމުންއައި ޓައިރެލް މަލާސިއާ
ފަޔެނޯޑްއަށް ކުޅެމުންއައި ޓައިރެލް މަލާސިއާ
ދަ އެޓްލާންޓިކް
މަލާސިއާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުން
ފަޔެނޯޑްގެ މަލާސިއާ ޔުނައިޓެޑަށް
ލާސިއާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
ޔުނައިޓެޑުން މަލާސިއާ ހޯދީ 17 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް

ފަޔެނޯޑްއަށް ކުޅެމުންއައި ޓައިރެލް މަލާސިއާ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ދެފަރާތުން މިހާރު ވަނީ ޕާސަނަލް ޓާމްސްގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮސްފައެވެ. މަލާސިއާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް އަހަރަށް ދިގުދައްމާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެއެވެ. މަލާސިއާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަދި ރަސްމީކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރާނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު މަލާސިއާ ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު މެޑިކަލް ޓެސްޓުގެ ފުރަތަމަ ބައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. ޓެސްޓުގެ ދެވަނަ ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ މިއަދުއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން މަލާސިއާ ހޯދީ 17 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށެވެ. ފްރާންސްގެ ލިޔޯންއިންވެސް މަލާސިއާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހާއި ހަމައަށްވެސް އެކްލަބުން މަލާސިއާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އިތުބާރާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން ޑީލް ކާމިޔާބުކުރީ ލިޔޯންއިން ހުށަހަޅާފައިވާ 15 މިލިއަން ޔޫރޯއަށްވުރެ ދެމިލިއަން އިތުރަށް ފަޔެނޯޑަށް ދޭން އެއްބަސްވެގެންނެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ލެފްޓް ބެކް ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ފަޔެނޯޑްއަށް 50 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އަދި މިދިޔަ މެއި މަހު އޮތް ޔުއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ޓީމު ގެންގޮސްދިނުމުގައިވެސް މަލާސިއާގެ ދައުރު ބޮޑެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ މިއަންނަ ސީޒަނަށް ވާއިރަށް ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަޔެކްސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލިސަންޑްރޯ މާޓިނޭޒްއަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓާގެޓެވެ. އާސެނަލްއިންވެސް އަންނަނީ މާޓިނޭޒް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަޔެކްސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރުމަކީ މި ޑީލް ޔުނައިޓެޑަށް ކާމިޔާބު ކުރަން އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ސަބަބެވެ. މާޓިނޭޒްގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރެންކީ ޑިޔޯންގ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް