ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 13:54
ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒް
ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒް
ޓްވިޓަރ
މާޓިނޭޒް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތް ކުރުން
މާޓިނޭޒް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބިޑު ކުރަނީ
ޔުނައިޓެޑުގެ އިތުރުން އާސެނަލުން ވެސް އަންނަނީ މާޓިނޭޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އަޔެކްސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްފާގެ ޚަބަރުތަކުގެ އިތުރުން ފުޓުބޯޅައިގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އިތުބާރު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރިޒިއޯ ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި މާޓިނޭޒް އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ އައު ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. މާޓިނޭޒް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބިޑު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އާސެނަލް ވެސް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. މަލާސިއާގެ ޑީލް ޔަގީންކޮށް، އޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުން ރަސްމީކޮށް މާޓިނޭޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެއެވެ.

މާޓިނޭޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ވަނީ އެ ޓީމު ދޫކޮށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބް ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައެވެ.

24 އަހަރުގެ މާޓިނޭޒް އޭނާގެ ސީނިއަރ ކެރިއަރު ފަށާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ މިހާރުގެ ކުލަބް އަޔެކްސް އަށް ބަަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަނީ އަޔެކްސް އަށް ކުޅެދިން 120 މެޗުގައި ހަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަޔެކްސްއާއެކު އޭނާ ވަނީ އެރެޑިވައިސް، ކޭއެންވީބީ ކަޕް އަދި ޑަޗް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ އަންނަނީ އާޖެންޓީނާގެ ސީނިއަރ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. ޤައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ އިތުރުން ކޮންމެބޯލް ޔުއެފާ ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް