ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 23:13
ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރ ފްރެންކީ ޑިޔޯންގ
ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރ ފްރެންކީ ޑިޔޯންގ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޑިޔޯންގ ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރާ މަސައްކަތް
ޔުނައިޓެޑުން ޑިޔޯންގ ހޯދުމާއި ގާތަށް
ޑިޔޯންގ ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބާސެލޯނާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 65 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން، ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރ ފްރެންކީ ޑިޔޯންގ ހޯދުމާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާއި އެރިކް ޓެން ހާގް ހަވާލުވުމަށްފަހު އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށްވެފައި އޮތީ ޓީމުގެ މެދުތެރެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޑިޔޯންގ ހޯދުމެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ބާސެލޯނާއާއި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން ޑިޔޯންގގެ އެޖެންޓާއި އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ޔުނައިޓެޑުން ބާއްވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޑިޔޯންގ ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބާސެލޯނާއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 65 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެކެވެ. ނަމަވެސް މާލީ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ބާސެލޯނާއިން ޑިޔޯންގ ވިއްކާލަން އެއްބަސްވީ އެޑްއޮންސް ތަކާއެކު ޖުމްލަ 85 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ.

އިތުބާރުހުރި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑިޔޯންގ ޔުނައިޓެޑަށް ވިއްކާލުމަށް މިހާރު ދެކްލަބުން ދަނީ އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ދެޓީމު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް ޑިޔޯންގ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް