ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2022 | ބުދަ 13:49
ސިންގަޕޯ އެއާޕޯޓް
ސިންގަޕޯ އެއާޕޯޓް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މަންކީ ޕޮކްސް
ސިންގަޕޫރުންވެސް މަންކީ ޕޮކްސް ފެނިއްޖެ
ސިންގަޕޫރުން ބަލި ފެނުމުން އެއީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާއިންވެސް ބަލި ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
މޭމަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 42 ގައުމަކުން 2100 ކޭސް ފެނިފައިވޭ

ސިންގަޕޫރުގައި މިފަހުން ރިކޯޑް ކުރެވުނު މަންޖީޕޮކްސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިއްޖެއެވެ. ބަލިޖެހިފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ އެއާރލައިނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ފްލައިޓް އެޓެންޑަންޓަކަށް ކަމަށް ވެއެވެ. އެގައުމުގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިޖޫން މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި އެ މީހާ ސިންގަޕޫރަށް އައިސް ގޮސްހަދާފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގައި މިހާރު މަންކީޕޮކްސް ފެތުރެމުން ދާއިރު މިއީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާއިންވެސް މިފަހުން މިބަލި ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެއެވެ.

މޭމަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 42 ގައުމަކުން 2100 މަންކީޕޮކްސް ކޭސް ފެނިފައި ވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މީގެތެރެއިން 80 އިންސަތަޔަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ ޔޫރަޕުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިބަލި އުތުރު އެމެރިކާ، ދެކުނު އެމެރިކާ އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ގައިވެސް ފެތުރެމުން ދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިބަލީގައި އެކަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިންވަނީ ރިކޯޑްކޮށްފައެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެގައުމުން ބަލިޖެހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އޭނާ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މިހާރު އައިސޮލޭޝަން ވޯޑްއަކަށް ލެވިފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާއާ ގާތުން ބައްދަލްވި 13 މީހުން ވެސް ކަރަންޓީނަށް ލެވިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޭނާއާއެކު އެއާރލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މިހުންނެވެ.

ދެކުނު ކޮރެޔާއިންވެސް އަންގާރަ ދުވަހުވަނީ މަންކީޕޮކްސްގެ ފުރަތަމަ ކޭސް އެގައުމުން ފެނިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ވައިރަސް އަކުން ފެތުރޭ ހަމުގެ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ މަންކީ ޕޮކްސް ޖެހުމުން ފުރަތަމަ މޫނުމަތީގައި ބިހި ނުވަތަ ފޮޅުތަކެއް ނަގައެވެ. އަދި ބިހިތައް ގައިގެ އެހެން ތަންތަނަށް ފެތުރެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިބަލި ގައިން ގަޔަށް އަރާނީ ބަލިޖެހިފަ ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް