ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 13:16
ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ޔުނައިޓެޑުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ޔުނައިޓެޑުގެ މިއަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަަކަށް ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯ އެވޯޑު ހޯދީ ކީޕަރު ޑެހެޔާއާ ވާދަކޮށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މިއަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޮވިއްޖެއެވެ.

މޭޓް ބަސްބީގެ ނަމުގައި ދޭ މި އެވޯޑު ރޮނާލްޑޯ ހޯދީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެޔާއާ ވާދަކޮށެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުން ހޮވާ މި މަގާމު ރޮނާލްޑޯ ހޯދީ 60 އިންސައްތަ މީހުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ. ކީޕަރު ޑެހެޔާއަށް ލިބުނީ 29 އިންސައްތަ މީހުންގެ ވޯޓެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެެދިން 38 މެޗުގައި 24 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 18 ލަނޑަކީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ރަން ބޫޓަށް ވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ފަސް ފަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ޕްލެޔަރ އޮފް ދަ މަންތު އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޕްލެޔަރ އޮފް ދަ މަންތު އެވޯޑު އެއް ފަހަރު ހޯދާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގޯލް އޮފް ދަ މަންތު ވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެއް ފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު ރޮނާލްޑޯ ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުނީ ހަ ވަނައިގައެވެ. އެއާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ގެއްލިފައެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ވާދަކުރާނީ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައެވެ. މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިން މި އެވޯޑު ހޯދާފައިވަނީ ބްރުނޯ ފެނާންޑޭސްއެވެ. އޭނާ ވަނީ 20-2019 އަދި 21-2020 ގައި މި އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ހޮވާ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް ވަނި ހޮވާފައެވެ. މި އެވޯޑު ހޯދީ ކީޕަރު ޑެހެޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް