ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 15:03
ފްރެންކީ ޑި ޔޯން
ފްރެންކީ ޑި ޔޯން
ޓްވީޓަރ
ފްރެންކީ ޑި ޔޯން
ފްރެންކީ ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން ފަށައިފި
ޑި ޔޯން ބޭނުންވަނީ ބާސާގައި މަޑުކުރަން
ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ބާސާއާއެކު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާފައި

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލޭންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ފަށައިފިއެވެ.

ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ ބާސާއާއެކު ސީދާ މުއާމަލާތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް ދެ ކުލަބުގެ ދެމެދު މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ. ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުން ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ކުލަބުގެ އައު ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އޭނާ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި ބާސާއިން ޑި ޔޯން ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 85 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ. ވާހަކަތައް ދެކެވުނު ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ އެއްވެސް ބިޑެއް މިހާތަނަށް އަދި ނެތެވެ. ބާސާއަށް ފައިނޭންޝިއަލް ފެއަރ ޕްލޭގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް ޔުނައިޓެޑުން މި ވަނީ ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ނަމަވެސް، އޭނާ ބާސާ ދޫކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބާސާގައި މަޑުކޮށް، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީފު ކުޅެން ކަމަށް ރޮމާނޯ ބުންޏެވެ. އަދި ސީދާ ޓެން ހާގް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑި ޔޯންއާ ވާހަކަ ދައްކައި، އޭނާ އެއްބަސްކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރޮމާނޯ ބުންޏެވެ. ޑި ޔޯން އަޔެކްސް އަށް ކުޅުނު ދުވަސްވަރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ ޓެން ހާގެވެ.

އަޔެކްސްގައި ހުރުމަށްފަހު ޑި ޔޯން ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ބާސާއަށް 140 މެޗު ކުޅެދީ 13 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ބާސާއާއެކު މިހާތަނަށް އޭނާއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ ތައްޓެކެވެ. އެއީ 21-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ ޑެލްރޭއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް