ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:13
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިިހު
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑް19 ޕެންޑެމިކް
ކޮވިޑް މެނޭޖުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ތައުރީފު
 
ކޮވިޑުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވެދިން އެހީއަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ވަނީ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައި

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. ނާޒްނީން އަންވަރު ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަމަނާ ސަރުކާރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކުރެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބައްވާފައިވަނީ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނާޒްނީން ވަނީ ކޮވިޑް މެނޭޖްކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އެޅި ވިސްނުންތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ ވެކްސިނޭޓްކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކަށްވުރެ ކުރިން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނު ކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

Advertisement

އެ ކަމަނާ ވަނީ މި ސަރަޙައްދުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ސައިކޭޓްރިސްޓުން މަދުކަން ހާމަކުރައްވައި، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިސްނަގައިގެން މެންޓަލް ހެލްތު އެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ޖަމިއްޔާއިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއެކު ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރަމުންދާކަން ވެސް އެކަމަނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ނާޒުކު ގިންތިތަކުގެ މީހުންނަށް އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދެއްވާ ސަމާލުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަންދިނުމުގެ ދާއިރާއަކީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާއެއްކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަކީ ރާއްޖެއަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަން ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް