ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 07:27
ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޓްރޯ ޕޮރޮޝެންކޯ
ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޓްރޯ ޕޮރޮޝެންކޯ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ގައުމުން ބޭރަށް
ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސްއަށް އެންމެފަހުން ފުރުމުގެ ހުއްދަދީފި
 
ޕެޓްރޯ ޔޫކްރެއިނުން ބޭރަށް މިވަޑައިގަންނަވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޕީޕަލް ޕާޓީގެ ސަމިޓް އަދި ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް
 
މީގެކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕެޓްރޯ ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވުން ހުއްޓުވާފައިވޭ
 
ޕެޓްރޯގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާއަށް ވާގިދޭ ގްރޫޕްތަކަށް ފައިނޭންސްކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް

ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޓްރޯ ޕޮރޮޝެންކޯއަށް ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޕެޓްރޯއަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ ޕޮލެންޑް މަގުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްކަމަށް ޕެޓްރޯގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ ޔޫރަޕިއަން ސޮލިޑާރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޕެޓްރޯ ޔޫކްރެއިނުން ބޭރަށް މިވަޑައިގަންނަވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޕީޕަލް ޕާޓީގެ ސަމިޓް އަދި ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

މީގެކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޕެޓްރޯ ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވުން ހުއްޓުވާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ފަހަރު ވަޑައިގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ނޭޓޯގެ ޕާލަމަންޓްރީ އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ.

ޕެޓްރޯގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާއަށް ވާގިދޭ ގްރޫޕްތަކަށް ފައިނޭންސްކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ޕެޓްރޯ ގެންދަވަނީ އެކަންތައް ދޮގުކުރައްވަމުންނެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު ޕެޓްރޯ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ އެދިވަޑައިގަތުމުން އެއީ ސިޔާސީ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެ ފަނޑިޔާރު ވަނީ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް