ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 02:45
މީގެކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މީގެކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތައް
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އެޕްލިކޭޝަން ރިވިއުކޮށް، ޓެސްޓު އަދި އިންޓަވިއު މަރުހަލާއަށް ކުދިން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީގައި
 
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15އާ ހަމައަށް

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށްދޭ ބެޗްލާސް އަދި މާސްޓާސް ޑިގްރީގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދޭ "ޖަޕަނީސް ގަވަމެންޓް ސްކޮލަޝިޕް 2023"ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަޕާން ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ގްރެޖުއޭޓް ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަޕާނުންނެވެ. އަދި މި ސްކޮލަޝިޕަށް ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ރިވިއުކޮށް، ޓެސްޓު އަދި އިންޓަވިއު މަރުހަލާއަށް ކުދިން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީގައެވެ. ޓެސްޓު އަދި އިންޓަވިއު ވެސް ކުރިޔަށްގެންދާނީ އެމްބަސީގައެވެ. އެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 15އާ ހަމައަށެވެ.

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ހޮވޭ މީހުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ ތަނަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)އިން ގަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމާއި ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމްކިއުއޭއިން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއް ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސިންގެ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ހެދުމަށް ހޮވޭ މީހުން ވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް