ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 17:28
ލ. ގަމުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ހަވާލުކުރުން
ލ. ގަމުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ހަވާލުކުރުން
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ލ. ގަމުގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުން
ލ. ގަމުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ކޮންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގައި 1000 އަކަފޫޓް ހުންނާނެ
 
މި މަޝްރޫއަށް ޚަރަދުކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން
 
އެސްޖޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޝިހާދު އިބްރާހިމް

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ލ. ގަމުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ވިސާން ނަސީމެވެ. އެސްޖޭ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޝިހާދު އިބްރާހިމްއެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި، މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 84،397،200 (އައްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ 365 ދުވަހެވެ.

މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ. ކޮންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގައި 1000 އަކަފޫޓް ހުންނާނެއެވެ. ޔުނިޓެއްގައި ހިމެނޭނީ 3 ކޮޓަރިއާއި 3 ފާޚާނާއާއި ސިޓިންގ ރޫމާއި، ބަދިގެއާއި ލޯންޑަރީ އަދި ސްޓޯރ ރޫމް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް