ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 10:39
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އެންމެ ގިނައިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިން
 
އެންމެ ގިނައިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔަކީ ފްރެންސިސްކޯ ޖެންޓި

ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި އެންމެ ފޯރި ގަދަ މުބާރާތަކީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ.

އެކި ކުލަބުތަކުން މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން މުބާރާތަށް ނިކުތުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމެވެ. އެއް ސީޒަނުން އަނެއް ސީޒަނަށް ޓީމުތައް ވަރު ގަދަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއީއެވެ. އެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނޭ ޓީމަކާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވެސް އަޒުމަކަށްވާނެއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަކީ ސްޕެއިންގެ ގަދަ ބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. އެ ޓީމުން މި މުބާރާތް 14 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ޓީމާ އެންމެ ގާތުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ އޭސީ މިލާނެވެ. އޭސީ މިލާނުން ވަނީ ހަތް ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދާފައެވެ. އޭގެ ފަހަތުން ލިވަޕޫލާއި ބަޔާން މިއުނިކް ވަނީ ހަ ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ޓީމުތަކާއެކު ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެތައް ފަހަރަކު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި އެތައް ކުޅުންތެރިންނެއް ހިމެނެއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަރެތް ބޭލް، ކަރީމް ބެންޒެމާ ޑެނީ ކަވަހަލް، ކަސެމިރީ، އިސްކޯ، މާސެލޯ، ލޫކާ މޮޑްރިޗް، ނާޗޯ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް ވަނީ މި މުބާރާތް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ 2014، 2016، 2017، 2018 އަދި 2022 ގައެވެ.

Advertisement

މި ލިސްޓުގައި ދެން ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު، ހެކްޓޯ ރިއާލް، ޖުއާން އެލޮންސޯ، ޖުއާން ސެންޓިސްޓެބަން، މާކިޓޮސް، ރަފެއެލް ލެސްމެސް، ޖޯސް މާރިއާ އަދި އަލްފްރެޑޯ ޑީ ސްޓެފާނޯ ވެސް ވަނީ މި މުބާރާތް ފަސް އަހަރު ހޯދާފައެވެ. އެއީ 1956، 1957، 1958، 1959 އަދި 1960 ގައެވެ. އަދި އަލެސާންޑްރޯ ކޮސްޓަކޫޓާ އާއި ޕައޮލޯ މަލްޑިނީ ވަނީ 1989، 1990، 1994، 2003 އަދި 2007 ގައި މުބާރާތް ހޯދާފައެވެ.

ދެން މި މުބާރާތް ފަސް އަހަރު ހޯދީ ކްރިސްޓިނާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. އޭނާ އަކީ ފަސް އަހަރު މުބާރާތް ހޯދުމުގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެތައް ރެކޯޑެއް އޮތް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑު އޮތީ ރޮނާލްޑޯ އަތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް އޭނާއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 2008، 2014، 2016، 2017 އަދި 2018 ގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ގިނައިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދާފައިވަނީ ފްރެންސިސްކޯ ޖެންޓިއެވެ. އޭނާ ވަނީ މުބާރަތް ހަ އަހަރު ހޯދާފައެވެ. އެއީ 1956، 1957، 1958، 1959، 1960 އަދި 1966 އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް