ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 00:19
ފްރާންސުން ލަންކާއަށް ބޭސް ހަދިޔާކުރުން
ފްރާންސުން ލަންކާއަށް ބޭސް ހަދިޔާކުރުން
ޓްވިޓަރ
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާ
ފްރާންސުން ސްރީލަންކާއަށް ބޭސް ހަދިޔާކޮށްފި
 
ފްރާންސުން ހަދިޔާކުރި ބޭހުގެ އަގު 300،000 ޔޫރޯއަށް އަރާނެ

ސްރީލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ބޭސް ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފްރާންސުން ލަންކާއަށް ބޭސް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ފްރާންސުން ލަންކާއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ އެނެސްތެޓިކްސް އަދި ރެސްޕިރޭޓަރީ މެޑިކޭޝަންތަކެކެވެ. ފްރާންސުން ހަދިޔާކުރި ބޭހުގެ އަގު 300،000 ޔޫރޯއަށް އަރާނެއެވެ. ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އެކަށިގެންވާއަދަދަށް ފައިސާ އެގަުމުގައި މިވަގުތު ނެތެވެ.

ބޭސް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައި ވާއިރު، ލޯކަލް ކުންފުނިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވުމާއި، އަގުތައް ހިފަހައްޓާފައި ވުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުނިތަކުން ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ލަންކާއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޭސް ނުލިބުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިއީއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ލަންކާ ސަރުކާރުން ލޯކަލް ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ 7 ބިލިއަން ރުޕީސް ވަނީ ނުދީއެވެ.

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލަންކާ ބަންދުކޮށްފައި ވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އިގްތިޞާދަށް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓެރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާ ލަންކާއިން ޗާޕުކުރިއެވެ. މިއާއެކު ލަންކާގެ ރުޕީސްގެ އަގު ވަނީ ޑޮލަރަކަށް 200 ރުޕީސްއިން 380ށް ވެއްޓިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް