ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2022 | އަންގާރަ 20:17
އޯޕަން ރައުންޑުގައި ކްލަބް އޭދަފުށްޓާއި އޭދަފުށި އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު
އޯޕަން ރައުންޑުގައި ކްލަބް އޭދަފުށްޓާއި އޭދަފުށި އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގެ އޯޕަން ރައުންޑު
ކްލަބް އޭދަފުށި، ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް
 
އޯޕަން ރައުންޑްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި ވަނީ އޭދަފުށި އެފްސީ އަތުން 2-1ން ބަލިވެފައި

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަންގެ އޯޕަން ރައުންޑު ކާމިޔާބުކޮށް ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އޯޕަން ރައުންޑްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި ވަނީ އޭދަފުށި އެފްސީ އަތުން 2-1ން ބަލިވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކްލަބް އޭދަފުށިން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އޭދަފުށި އެފްސީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދީ އޭދަފުށި އެފްސީއިންނެވެ. މެޗުގެ އެއްވަނަ މިނެޓުގައި އޭދަފުށި އެފްސީއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މުސްތަފާ ހާމިދްއެވެ. ނަމަވެސް ކްލަބް އޭދަފުށިން ވަނީ ފަހަތުން އަރާ ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް 2-1ށް ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. ދެވަނަ ހާފުގައި ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ އާދަމް ނާޒިމްއެވެ. މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި އެޓީމަށް ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އާދަމް ނާޒިމްއެވެ.

މިއާއެކު ދެމެޗުގެ އެގްރިގޭޓުން ދެޓީމު އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފުގައިވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުނެވެ. ކްލަބް އޭދަފުށި ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި އޭދަފުށި އެފްސީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރިވީ ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި، އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް