ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2022 | އަންގާރަ 10:01
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕްރޮޓޮކޯލް، ޝާން ޝާކިރު
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕްރޮޓޮކޯލް، ޝާން ޝާކިރު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު
ޖަރުމަނުގެ ސަފީރަކަށް ޝާން އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
 
މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ 2022 އޭޕްރިލް 25 ވަނަ ދުވަހު
 
ޝާން ޝާކިރު އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ 29 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ޝާން ޝާކިރަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕްރޮޓޮކޯލް

ރާއްޖެއިން ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ގ. ޕެންޒީމާގޭ އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

އެ މަޤާމަށް ޝާން ޝާކިރު ހަމަޖެއްސުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ވޯޓަށް އަހާފައެވެ. އެގޮތުން އެ މަޤާމަށް ޝާން ޝާކިރު އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ 29 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ޖަރުމަނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަހުމަދު ލަތީފް ރާއްޖެ ގެނެސް އެ މަގާމަށް ޝާން އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު ޝާން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ 2022 އޭޕްރިލް 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕްރޮޓޮކޯލެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމުގައެވެ. އެ މަގާމަށް ޝާން އައްޔަންކުރެެއްވީ 2020 ނޮވެމްބަރު 15ގައެވެ. ޝާން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަހުމަދު ލަތީފު މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް