ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 23:31
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ
ފޭސްބުކް
ޑެހެއާ ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރަން ނިންމުން
ޑެހެއާ ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރާނެ
ޑެހެއާ ބުނީ މި ސީޒަން އޭނާގެ ހަނދާނުން ފުހެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް
ޔުނައިޓެޑް ސީޒަން ނިންމާލީ 6 ވަނާގައި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލް ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ މިއަންނަ ސީޒަނުގައި އެކްލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ޔަގީންކޮށްދެމުން ޑެހެއާ ބުނީ މި ސީޒަން އޭނާގެ ހަނދާނުން ފުހެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަންނަ ސީޒަނަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަން މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަންގެ ނާކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ސީޒަންގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 1-0ންނެވެ. މިބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑް ސީޒަން ނިންމާލީ 6 ވަނާގައެވެ. އެއީ 58 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުންވެސް ފުރުޞަތު ލިބުނީ އެޖާގައަށް ދެން ވާދަކުރި ވެސްޓްހޭމްވެސް ބަލިވުމުންނެވެ.

ޑެހެއާ ބުނީ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން މަޑުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކުޅުންތެރިން ޓީމު ދޫކޮށްލަން އެދެމުން އޭނާ ބުނީ އެކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް