ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 18:58
ރަޝިއާގެ އުދުވާންތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްލި ހާރްކީވް އާރާސްތުކުރުމުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ރަޝިއާގެ އުދުވާންތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްލި ހާރްކީވް އާރާސްތުކުރުމުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރައިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ އުދުވާންތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްލި ހާރްކީވް އާރާސްތު ކުރަން ފަށައިފި
 
ހާރްކީވް އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ނުރައްކާ ފައްތަރެއްގައި އެ ސިޓީ ވަނިކޮށް

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިލިޓްރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރައިންއަށް އަރާ ހިންގަމުދާ ޖަރީމާތަކުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ އެއް ސަރަހައްދު ކަމަށް ވާ ހާރްކީވް އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޔޫކްރައިންގެ ދިފާއީ ފައުޖުތަކުން ވަނީ، ފާއިތުވީ ހަފުތާތަކުގައި ރަޝިއާގެ ބާރުތަކުން ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުން، ޔޫކްރައިންގެ 2 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ސަލާމަތްކޮށްދީފައެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރަޝިއާއިން "ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަން" ފެށިފަހުން ހާރްކީވް ސިޓީއިން 1000 އެއްހާ އިމާރާތް ވަނީ ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ފުރިހަމަ މުރާޖައާއެއް އެކުލަވާލުމަށް އިމަރޖެންސީ ޓީމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު ރަޝިއާގެ އިތުރު އުދުވާންތަކެއް އަމާޒުވުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އެބައޮތެވެ.

މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ނުރައްކާ މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭ. ހާރްކީވްއަށް ދަނީ އަދިވެސް ހަމަލާ ދެމުން. ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނާނެ، އަހަރަމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ހަމަ ބިމުން މަތީގަ. އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގަ. މިއީ ވަރަށް ރިސްކު ބޮޑު މަސައްކަތެއް
ހާރްކީވް އެމާޖެންސީ ސާވިސަސްގެ ކެޕްޓަން ސެރްހީ ބިލޫސް.

ކެޕްޓަން ބިލޫސްގެ ޓީމަށް އަދި ވިލަރެސް ކުރެވިފައި ވަނީ ހާރްކީވް ސިޓީގައި ގެއްލުން ލިބިފައި ވާ އިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 10 ބައިކުޅަ 1 ބައި އިމާރާތެވެ.

ސިޓީ އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާ އިރު، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ވަނީ އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ދިއްލެން ފަށާފައެވެ. ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވާން ފެށުމާއެކު ބިންގަރާސްތަކާއި ބަންކަރުތަކުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުން ދިޔަ ދިއުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ.

ސްވިޓްލާނާ ކުރިލިއޯހާއަކީ، ދާއިމީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތާއި ފެނުގެ ހިދުމަތުން މަހްރޫމުވެފައި ވާ ހާލު، ބިންގަރެއްހައި 2 މަހެއްހާ ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތެކެވެ.

އަޑުފަށްގަނޑު ކެނޑުނީމަ އަހަރަމެން ބޭރަށް ނިކުންނަނީ، ދެން ދަނީ އެޕާޓްމަންޓަށް. ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނަސް، ރޭގަނޑު ވާންވާއިރަށް އަނެއްކާވެސް ބިންގަރާހަށް ވަންނަން. އަހަރަމެން ވަރަށް ބިރު ގަނޭ. ކަލޭމެންނަށްވެސް ފެންނާނެ، 130 ނަމްބަރު އިމާރާތަށް ހަމާލަތައް އަމާޒުވެގެން ދިޔަ ގޮތް. އެތާ މީހުންވެސް ތިބި. އެކަމަކު، ކާކު ކީއް ކުރާނީ؟
ސްވިޓްލާނާ ކުރިލިއޯހާ، ހާރްކީވްގެ ރަށްވެއްސެއް

ވޮލަންޓިއަރުންގެ ކުރޫއިން ދަނީ އިމާރާތްތަކުގައި ހެދިފައި ވާ ބާގަނޑުތައް ބަންދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އެމީހުންނަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކުރަމުންނެވެ. ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ރުޖޫއަވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަލާކުވެފައިވާ ކުޑަދޮރުތައް މަރާމާތު ކުރަނީ ޕްލާސްޓިކާއި ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ގަދައަށް ހަމަލާ ދެމުން ދިޔަ އިރުވެސް އަހަރަމެން މިކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކޮށް އުޅުނިން. މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް އަވަށްޓެރި ހިސާބުތަކުން ބޮމުގެ އަޑުފަށްގަނޑު އިވޭ. ހަމަލާތައް ކައިރިވާން ފެށީމަ، ވަކި ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް ނޯވޭ. އެއްޗިހިތައް ދޫކޮށްލާފަ، ކަންކަނަށް ވަދެ ފިލާ ތިބެނީ. އެކަހަލަ ކަންކަން ބައެއް ފަހަރު ދިމާވެފަ ހުރީ
ކޮންސްޓަންޓީން ކޭޑަލޯވް، ވޮލަންޓިއަރެއް

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމައަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެ ގޮސްފައި ވާ އިރު، އެ ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އަލި މަގެއް އަދި ނުފެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް