ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2022 | ހުކުރު 19:48
 އޯޕަން ރައުންޑުގައި ކްލަބް އޭދަފުށްޓާއި އޭދަފުށި އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު
އޯޕަން ރައުންޑުގައި ކްލަބް އޭދަފުށްޓާއި އޭދަފުށި އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާލީގު ކޮލިފިކޭޝަނުގެ އޯޕަން ރައުންޑު
ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން: ފުރަތަމަ މެޗު އޭދަފުށި އެފްސީއަށް
 
އޭދަފުށި އެފްސީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1ން
 
މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަންގެ އޯޕަން ރައުންޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި ވާދަކޮށް އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބު (އޭދަފުށި އެފްސީ) އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭދަފުށި އެފްސީއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުހައްމަދު އަތީފްއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ހުސައިން ޝަރީފު އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-1ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އޭދަފުށި އެފްސީ މޮޅުވި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީވެސް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި އަތީފުއެވެ.

2024/2023 ވަނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްގެން ކުޅޭއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އޯޕަން ޑިވިޝަނުގެ މެޗުތަކެވެ. އޭގެފަހުން އޮންނާނީ ހަތަރު ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތިންވަނ ޑިވިޝަނުގެ މެޗުތަކެވެ. އޯޕަން ޑިވިޝަންގެ މެޗުތައް އޮންނާނީ އޭދަފުއްޓާއި ލ. ގަމުގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ، ށ. ނަރުދޫ އަދި ސ. ފޭދޫ އާއި ސ. ހިތަދޫގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ލ. ގަމުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެރަށު ތިއްތި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދިއިރު ކުނަހަންދޫ އޯޕަން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކުނަހަންދޫ އައިލެންޑް ނޮމިނޭޝަން ގްރޫޕެވެ.

އޭދަފުށިން އޯޕަން ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރިވީ ކްލަބް އޭދަފުއްޓާއި، އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެވެ. މި ދެޓީމުގެ ތެރެއިން ޗެމްޕިއަން ޓީމު ކަނޑައަޅާނީ ދެލެގު ކުޅުމަށްފަހު އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިންނެވެ. މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް