ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 11:25
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިކް
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިކް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ފިލްމް ސްކްރީނުން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަށް: ޒެލެންސްކީ ކޮމިކަކަށް
 
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިފައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، 80 އެތައް ދުވަހަކަށް ދިގުލާ ގޮސްފައި ވާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ ހަބަރުދަބަރު އޮޅުން ފިލުވުމާ އެއްވަރަށް، އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ އަނެއް ކަމަކީ، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީގެ ހަޔާތްޕުޅާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމޭ ދެންނެވުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ.

ފިލްމް ސްކްރީންތަކުން މީގެ ކުރިން ފެނުނު ޒެލެންސްކީ، ޔޫކްރެއިންގެ ލީޑަރަކަށްވެވަޑައިގެން، ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ގައުމު ނަގަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓި، އެތައް ފަންނުވެރިންގެ ރާޑަރުވެސް އެކަމަށް އަމާޒުވިއެވެ.

އެގޮތުން، ކޮމީޑިއަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި ޒެލެންސްކީ، ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ ލީޑަރަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ވާހަކަތައް މިއަދު މިވަނީ ކޮމިކެއްގެ ސިފާގައި ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ޓައިޑަލްވޭވް ކޮމިކްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ބައޮގްރަފީ، "ޕޮލިޓިކަލް ޕަވާ: ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ" ހާއްސަ ވަނީ މި ދެންނެވި ކަންކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޝާއިއު ކުރި 22 ސޮފުހާގެ މި އޮފު އަރާ ކޮމިކް ފޮތުގައި ވަނީ، ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ހިޔާލީ ރައީސްއެއްގެ ރޯލުން ފެނުނު ޒެލެންސްކީ، 2019 ވަނަ އަހަރު، ހަމަ ހަގީގަތަށްވެސް ޔޫކްރައިންގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ރަޝިއާގެ ކިބައިން ގައުމު މިންޖު ކުރެއްވުމަށް އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިސް ދައުރެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ 6 ވަނަ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ ޒެލެންސްކީ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ނެތިއެވެ.

"އެއީ ކާކު؟ އެނާ އެހާ ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ؟ މިވަގުތު ޔޫކްރެއިނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ލީޑަރަކަށް އޭނާ ވީ ކީއްވެ؟ މިއީ އަހަރެން ދިރާސާ ފެށިއިރު އެންމެ ޝައުގުވެރި ކުރުވި ސުވާލުތައް"
ކޮމިކް ލިޔުނު މައިކަލް ފްރިޒެލް

"ޕޮލިޓިކަލް ޕަވާ: ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ" މި ކޮމިކްގެ މަންޒަރުތައް ކުރަހާފައި ވަނީ ޕަބްލޯ މާޓިނޭނާއެވެ. އޭނާއަކީ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އިތުރުން ނެލްސަން މަންޑޭލާއާއި ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ފަދަ ޝަހްސުތަކުގެ ބައޮގްރަފީ ކުރަހާފައިވާ ފަންނުވެރިއެކެވެ.

އެމެރިކާގައި ގާއިމުވެ ހުރި ޕަބްލިޝާ ޑެރަން ޖީ ޑޭވިސް ބުނީ، މިއީ އޭނާއަށް މުހިންމު ފޮތެއް ކަމަށާ، އެހެނީ އޭނާގެ އާއިލީ މޫ، ޔޫކްރެއިނަށް ފެތުރުފައި އޮތުން ކަމަށެވެ.

"ޕޮލިޓިކަލް ޕަވާ: ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ" ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބައެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ރެޑްކްރޮސް ޖަމިއްޔާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް