ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 15:34
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް
މާސާ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ހީވަނީ ސަމަރ ބްރޭކްގައި އުޅޭހެން: ރަންގްނިކް
 
ބްރައިޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 4-0ން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ހީވަނީ ސަމަރ ބްރޭކްގައި އުޅޭހެންކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބްރައިޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 4-0ންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން މިއަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ޔުނައިޓެޑް ކޮލިފައި ނުވާއިރު، ޔޫރަޕާ ލީގުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަން އެޓީމަށް އަދި އެއް ޕޮއިންޓު ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ބާކީ އޮތީ އެންމެ މެޗެކެވެ.

މެޗަށްފަހު ރަންގްނިކް ބުނީ, ޓީމުގެ ކުޅުމާއި ލަދުވެތި ނަތީޖާއާމެދު މިހާރު ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ކަމަކީ މައާފަށް އެދުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަކި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ކުޅުން ދަށްވެގެން ދިމާވި މައްސަލައެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ރަންގްނިކް ބުނީ, މުޅި ޓީމުގެ ކުޅުންވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިފެންޑް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ފަހު މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާއެވެ. މިއަންނަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ބޭނުންނަމަ މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް މަދުވެގެން އެއް ޕޮއިންޓު ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތު މޫނުތަކަކާއެކު މުބާރާތުގެ ފަހު މެޗަށް ނިކުމެ މޮޅުވަން ޖެހޭކަމަށް ރަންގްނިކް ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް