ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 16:52
ރެއާލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަރެތު ބޭލް
ރެއާލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަރެތު ބޭލް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރެއާލްއިން ލަލީގާ ކާމިޔާބުކުރުން
ރެއާލްގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި ބޭލް ބައިވެރިނުވޭ!
ބޭލް ފިޔަވާ އަނިޔާ އަދި ސަސްޕެންޝަނުގައި ތިބި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން މެޗު ބަލަން ދިޔަ
މެޗުގައި ބޭލް ބައިވެރިނުވީ އޭނާގެ އުނަގަނޑަށް ތަދުވާކަމަށް ބުނެ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ލިބުމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި އެޓީމުގެ ގަރެތު ބޭލް ބައިވެރިނުވެއެވެ.

އެސްޕާންޔޯލް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 4-0 ންނެވެ. މި މެޗުގައި ބޭލް ބައިވެރިނުވީ އޭނާގެ އުނަގަނޑަށް ތަދުވާކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ކުރިން ދުވަހުވެސް ބޭލް ވަނީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ޓީމުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށްވެސް އޭނާގެ މިއަނިޔާ ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޭލް އާއި ޚިލާފަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަންއެއް ކޮށްގެން ހުރި އެޑެން ހަޒާޑްވެސް ވަނީ އޭބާގެ އާއިލާ ގޮވައިގެން މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ގޮސްފައެވެ. އަނިޔާ އާއި ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ސްކޮޑުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ޖޮވިކް، ނާކޯ އަދި މިލިޓާއޯވެސް މި މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވަނެވެ. އެހެން ކަމުން ޓީމުން ހަމައެކަނި ދަނޑަށް ހާޒިރުނުވަނީ ބޭލް އެކަންޏެވެ.

ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިންނާއި ބޭލް އާއި އޮތް ގުޅުން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައެވެ. އަދި ޓީމުގެ ކަންކަމުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެެއްވެސް މިހަރު ނުލިބެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބޭލް އަނިޔާވި ކަމަށް ބުނެ މި މެޗަށް ނުދިޔައީވެސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް