ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:39
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލްގައި ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ވޮލީ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލްގައި ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ވޮލީ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
މިހާރު
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އޭސީކުރަން ފެށުން
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލް އޭސީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި!
 
މެއި 9ގައި ޓީޓީ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނިމޭނެ

އިންޑޯރ މުބާރާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހޯލު އޭސީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ 1992 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވައި ބޭނުންކުރަންފެށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އޭސީކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި މިވަނީ އަންނަ މެއިމަހު ސައުތު އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، އެކަމަށް ތައްޔާރުވަކުން ދަނިކޮށެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓްގައެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، މުބާރާތް ފެށެންވާއިރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އޭސީކޮށް ނިމޭނެކަމަށާއި, ބޮޑު ބަދަލެއް އެތަނުން ފެންނާނެކަމަށެވެ.

30 އަހަރަށްފަހު މާލޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އިންޑޯރ ހޯލް އޭސީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖޫނިއަރ ޓީޓީ މުބާރާތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އިހުސާސްކުރެވޭނެ. ޤައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށްދޭން ވަޑައިގަންނަވާތި!
އަހުމަދު މަހުލޫފް/ ޔޫތު މިނިސްޓަރ

ހޯލް އޭސީ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެތަނުގައި ލެޑް ސްކްރީން ބެހެއްޓުމާއި, ރީޕްލޭ ވަގުތުން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެމަސައްކަތްވެސް މެއިމަހު ޖޫނިއަރ ޓީޓީ މުބާރާތް ފަށަންވާއިރަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވޮލީއާއި, ބާސްކެޓްބޯޅައާއި, ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައްވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބާރު ބޮޑު ކުޅިވަރު މައިދާނެވެ. އެތަނުގެ ޝެޑިއުލް ތާށިވުމުން މުބާރާތްތަކުގެ ތާވަލްތައް ހަދައި, އެސޯސިއޭޝަންތަކުން މުބާރާތް ނުފެށި މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު މިއަދާހަމައަށްވެސް އެތަނުގައި ކުޅިބަލާ މީހުންވެސް ތިބެނީ ހޫނުގައެވެ. ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ، އެތަން އޭސީކުރުމަކީ ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް