ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 22:27
އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޔޫއެން ފޮޓޯ
އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ޝާހިދު ހުކުރު ކުރެއްވުން
އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ޝާހިދު އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވަނީ
 
ނިއުޔޯކުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރާ ގަޑި ދިމާވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 10 ޖަހާއިރަށް
 
މިއީ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު، އެޖަމްއިއްޔާގެ މައި އިދާރާގައި އިމާމުވެ ހުކުރުކުރައްވާ ފުރަތަމަފަހަރު

ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ދުވަހު އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރައްވާނީ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު، އެޖަމްއިއްޔާގެ މައި އިދާރާގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި އދ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރެއެވެ.

Advertisement

ނިއުޔޯކުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރާ ގަޑި ދިމާވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 10 ޖަހާއިރަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
67%
8%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް