ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 13:26
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ނިޔާވީ އޭދަފުށީ މީހެއް
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް ނިޔާވީ އޭދަފުށީ މީހެއް
އޭދަފުށި ޓައިމްސް
ދިވެއްސަކު ނިޔާވުން
އުމްރާއަށް ގޮސް ހުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ނިޔާވީ ހަރަމްފުޅުގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން އެނބުރި ހޮޓަލަށް ދިޔަތަނުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
މައްކާއަށް ދިޔައީ މި މަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހު

އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ ބ.އޭދަފުށީ މާބަގީޗާގޭ އުމުރުން 76 އަހަރުގެ އަބޫބަކުރު ހަސަން (ބަކުރުބޭ) އެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ހަރަމްފުޅުގައި ފަތިސް ނަމާދުކޮށްގެން އެނބުރި ހޮޓަލަށް ދިޔަތަނުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަބޫބަކުރު އުމްރާއަށް ދިޔައީ މުސާފިރީން އުމްރާ ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައެވެ.

އަބޫބަކުރު އުމްރާއަށް ދިޔައީ އަންހެނުންނާއި ހުރިހާ ދަރިންނާއި ބައެއް ކާފަ ދަރިންނާވެސް އެކުއެވެ. އޭނާ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް މައްކާއަށް ދިޔައީ މި މަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް