ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 21:39
ހެރީ މެގުއަރ
ހެރީ މެގުއަރ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއަރ
މެގުއަރގެ ގެއަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު!
 
ބޮމުގެ އިންޒާރު ލިބިފައިވަނީ، ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓަންއާއި ވާދަކުރި މެޗުގައި 4-0ން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިފަހުން
 
މި އިންޒާރާއެކު މެގުއަރ ވަނީ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެރީ މެގުއަރގެ ގެއަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މި އިންޒާރު އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި އިންޒާރާއެކު މެގުއަރ ވަނީ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މެންޗެސްޓަރ ސަރަހައްދުގެ ޗެޝަޔާ ޕޮލިހުން އަންނަނީ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. އަދި ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ ގޭގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ އެކްސްޕްލޯސިވް ޑޯގްސް ގެނެސްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މެގުއަރއަށް ބޮމުގެ އިންޒާރު ލިބިފައިވަނީ, ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެވަޓަންއާ ވާދަކުރި މެޗުގައި 4-0ން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިފަހުންނެވެ. މި ސީޒަންގައި މެގުއަރއަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު، ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް އަންނަނީ އޭނާއަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ މަހު އިނގިރޭސިވިލާތާއި އައިވަރީ ކޯސްޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި 3-0ން އިނގިރޭސިވިލާތް ބަލިވުމުން ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މެގުއަރއަށް ފާޑުކިއެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގެ ބިރު މެގުއަރއަށް އޮތްއިރު، ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔުނައިޓެޑް ނިކުންނާނީ އާސެނަލްއާއި ދެކޮޅަށެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ބުނީ ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނަ މި މެޗަށް މެގުއަރ ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރާތުން އިތުރު ބަހެއް މިހާތަނަށް ނުބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް