ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 16:38
ޔުނައިޓެޑާއި އަލަށް ހަވާލުވި އެރިކް ޓެން ހާގް
ޔުނައިޓެޑާއި އަލަށް ހަވާލުވި އެރިކް ޓެން ހާގް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ޓެން ހާގް ހަމަޖައްސައިފި
 
ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑަށް ރަސްމީކޮށް ކޯޗުކޮށްދެން ފަށާނީ މިއަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން
 
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް ޓެން ހާގް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށް އަޔެކްސްއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެމުން އައި އެރިކް ޓެން ހާގް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއި ވަކިކުރިތާ ފަސްމަސް ފަހުން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމަށް އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ޓެން ހާގް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ މި އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ދިގުދައްމާލެވިދާނެއެވެ.

ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑަށް ރަސްމީކޮށް ކޯޗުކޮށްދެން ފަށާނީ މިއަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ސަމަރ ޓްރާންސްފަރ މާކެޓުގައި ކުޅުންތެރިން ހޯދުމާއި ވިއްކުމުގެ ކަންތަކުގައި ޓެން ހާގްގެ ބަސް ހިނގާނެއެވެ.

އަޔެކްސްގައި ކާމިޔާބު ކޯޗިން ކެރިއަރެއް އޮތް ޓެން ހާގް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އެޓީމު ގެންގޮސްދީފައެވެ. ސެމީގައި އަޔެކްސް ބަލިވީ ޓޮޓެންހަމްއާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއި ވަކިކުރުމަށްފަހު މިހާރު އެމަގާމުގައި ހުރީ ރަލްފް ރަންގްނިކްއެވެ. އޭނާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވީ ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ސެވިއްޔާގެ ކޯޗު ހުލެން ލޮޕެޓެގީ އަދި ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ލުއިސް އެންރީކޭގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މި ކޯޗުންގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ގަޔާވާ ކޯޗަކަށް ފެނުނީ ޓެން ހާގްއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑާއި ހަވާލުވާއިރު، އޭނާއަށް އޮތީ ވަރުގަދަ ޗެލެންޖެކެވެ. ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށް، މިއަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ޓީމު އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް