ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 10:55
ޕިއްޒާ ރޯލްސް
ޕިއްޒާ ރޯލްސް
އޯލް ރެސިޕީސް
ބަދިގެ 1443
ޕިއްޒާ ރޯލްސް
 
ޕިއްޒާ ރޯލްސް ތައްޔާރު ކުރާއިރު އެމީހަކަށް ކަމުދާ ބާވަތެއްގެ މަހާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ސަމަސާ އީސްޓް
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1/2 ސަމުސާ ލޮނު
 • 1 ޖޯޑު ފުށް
 • 1/3 ޖޯޑު ފެން (ފުށްގަނޑު މޮޑޭވަރަށް)
 • 2 ސަމުސާ ކައްކާ ތެޔޮ
 • 7 އޮލިވްސް
 • 1 ޖޯޑު ޗިކަން (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1/2 ޖޯޑު މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް
 • 1/3 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1/3 ޖޯޑު ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1/3 ޖޯޑު ކެޕްސިކަމް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • 1/2 ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ އީސްޓް، ހަކުރު، ލޮނު، ފުށް އަދި ފެން އަޅައިގެން މޮޑެލާށެވެ. މޮޑެ ނިމުމުން މައްޗަށް ތެޔޮފޮދެއް އެޅުމަށްފަހު އަތުން 4 ވަރަކަށް މިނިޓަށް ޕްރެސް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުކުޅު ފްރައި ކޮށްލަން ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާއި، ސޯޔާ ސޯސް އަދި އަސޭމިރުސް އަޅައިގެން ރޯފިލުވާލާށެވެ.

ސޯސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޯ ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އޮލިވްސް، ކުކުޅު، ޗީޒް، ޓޮމާޓޯ، ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، ލޮނު އަދި ބްލެކް ޕެޕަރ އަޅައިގެން ސަމުސަލުން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރޮށި ދަމާހެން ފުށްގުޅަ ދަމާލާށެވެ. އެކަމަކު ދަމާނީ ރެކްޓެންގިއުލާ ބައްޓަމަށެވެ. ދެން އޭގެ މަތީގައި ޗިލީ ސޯސް ހޭކުމަފަހު، ކުރިން ތައްޔާރުކުރި މަސްގަނޑު, މަތީގައި ފަތުރާ ނިމުމުން ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ރޯލް ކޮށްލުމަށްފަހު 3 އިންޗި ހުންނަ ވަރަށް 10 ވަރަކަށް ގުޅައަށް ކަފާލުމަށްފަހު، މަސްގަނޑު ފެންނަހެން ކުޑަކޮށް ހުޅުވާލާށެވެ. ދެން ބޭކިންގ ޓްރޭއެއްގައި 180 ޑިގްރީގައި 20 މިނިޓް ބޭކް ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް