ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 08:37
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އެކްސިޑެންޓްވުން
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އެކްސިޑެންޓްވުން
ބީބީސީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ޔުނައިޓެޑްގެ ބްރޫނޯ އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ!
 
ބްރޫނޯގެ އިތުރުން އެކްސިޑެންޓްވި އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވޭ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ދުއްވި ކާރު އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެއެވެ.

ބްރޫނޯ އެކްސިޑެންޓްވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ބްރޫނޯގެ އިތުރުން އެކްސިޑެންޓްވި އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓީމުގެ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް ބުނީ ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ލިވަޕޫލާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގައި ބްރޫނޯ ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ލީގު ތާވަލުގެ ދެވަނާގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 73 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ގަދަ ހަތަރަކަށް ވާދަ ކުރަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފަސް ވަނާގައެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުން މޮޅުވުން ޔުނައިޓެޑަށް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

މިވަގުތު ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނާގައި 57 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ. ލިވަޕޫލް މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެގެން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ޓޮޓެންހަމްއާއި އަރާ ހަމަކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމްއަށް ގޯލުގެ ތަފާތުން ކުރި ލިބޭނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ލިވަޕޫލް ނިކުންނާނީ 74 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއް ވަނާގައި އޮތް ސިޓީގެ ކުރިއަށް ޖެހިލުމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑް މެޗުން އެއްވަރު ކޮށްގެން ވެސް 74 ޕޮއިންޓާއެކު ގޯލުގެ ތަފާތުން ކުރި ހޯދައިގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލްއަށް އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް