ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 23:15
ސްޕޯޓްސް އައިކަން ޕްރައިމް މިނިސްޓަރާއި ހަވާލުކުރެއްވުން
ސްޕޯޓްސް އައިކަން ޕްރައިމް މިނިސްޓަރާއި ހަވާލުކުރެއްވުން
ޓްވިޓާ / އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރަށް ދިން ސްޕޯޓްސް އައިކަން ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަށް އަރުވައިފި
މި އެވޯޑު ޝެއިޚް ހަސީނާއަށް އަރުވާފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޒާހިދު ރަސްލް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 ގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރަށް އެރުވި ސްޕޯޓްސް އައިކަން އެވޯޑް އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް ހަސީނާއަށް އަރުވައިފިއެވެ.

މި އެވޯޑު ޝެއިޚް ހަސީނާއަށް އަރުވާފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޒާހިދު ރަސްލް އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅިވަރު ލެޖެންޑުންނާއި ނަން މަޝްހޫރު ކުރީގެ އަދި މިހާރުގެ އެތުލީޓުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ގައުމުތަކުގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރުންވެސް މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ސްރީލަންކާގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރުންގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރުގެ ނައިބުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފަދަ ބޮޑު ހަފްލާއަކަށް މި ހަރަކާތް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަފްލާގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށްވެސް އެރިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ލެޖެންޑުންނާއި ޚާއްސަ މެހެމާނުންނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 2،257،045.80 ރުފިޔާއެވެ. އެ މެހެމާނުންގެ ޓިކެޓާއި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ފިޔަވައި އިތުރުކަމަކަށް ޚަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭކަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް