ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 15:57
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: ލެޖެންޑުންނާއި ޚާއްސަ މެހެމާނުންނަށް ޚަރަދުވީ 2.2 މިލިއަން
 
މި ހަފްލާއަށް ޖުމްލަ 4.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޕޮންސަރ ލިބިފައިވޭ
 
ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ޖުމްލަ ޚަރަދުވީ 6.3 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު ހަފްލާ، މޯލްޑިވްސް އެވޯޑްސް 2022 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުޅިވަރު ލެޖެންޑުންނާއި ޚާއްސަ މެހެމާނުން ގެނައުމަށް ޚަރަދުވީ 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ލެޖެންޑުންނާއި ޚާއްސަ މެހެމާނުންނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 2،257،045.80 ރުފިޔާއެވެ. އެ މެހެމާނުންގެ ޓިކެޓާއި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ފިޔަވައި އިތުރުކަމަކަށް ޚަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭކަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ބޮޑު ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ޖުމްލަ ޚަރަދުވީ 6،324،035.80 ރުފިޔާއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިވެންޓު މެނޭޖުކުރުމާއި ކޭޓަރިންގއަށް 2،893،800 ރުފިޔާ، އެވޯޑުތަކާއި ޓްރޮފީތަކަށް 585،690 ރުފިޔާ، މިނިސްޓްރީ މުވައްޒަފުންގެ ޑްރެސް ކޯޑަށް 159،000 ރުފިޔާ، ލެޖެންޑުންނާއި ވީއައިޕީން ރިސީވް ކުރުމަށް 50،000 ރުފިޔާ އަދި ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ޓީޝާޓޫ ހެދުމަށް 34،500 ރުފިޔާއެވެ. އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި 35،000 ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީޑިއާ ޕާޓްނަރުންނަށް ޚަރަދުކުރީ 309،000 ރުފިޔާއެވެ.

މި ހަފްލާއަށް ޖުމްލަ 4.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޕޮންސަރ ލިބިފައިވެއެވެ.

އިވެންޓުގެ ސްޕޮންސަރުން

  • ކްރޮސް ރޯޑްސް - 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • އެމްޓީސީސީ - 1 ލައްކަ ރުފިޔާ
  • އޭޑީކޭ - ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ
  • ދިރާގު - 1 ލައްކަ ރުފިޔާ
  • އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން - ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ
  • އެޗްޑީސީ - ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ
  • ސްޓެލްކޯ - އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ
  • އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ - ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ
  • ފެނަކަ - އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ

މިފަދަ ބޮޑު ހަފްލާއަކަށް ބަލާފައި އިވެންޓަށް ކުރި ޚަރަދު ކުޑަކަން މީގެ ކުރިންވެސް މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މީގެ 6 އިވެންޓު ބޭއްވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން މިފަދަ އިވެންޓުތައް ހިންގާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މި އިވެންޓު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މި އިވެންޓަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ ޚަރަދަކުން ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓުކަމަށްވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް