ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 09:47
ނޫޑްލްސް ކަވާބު
ނޫޑްލްސް ކަވާބު
ޑިލިޝިއަން ޑޭ / ޔޫޓިއުބް ކުކިން ޗެނަލް
ބަދިގެ 1443
ނޫޑްލްސް ކަވާބު މި ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްލަމާ!
 
ނޫޑްލްސް ކަވާބަށް އަލުވީގެ ބަދަލުގައި ހުނިވެސް އެޅިދާނެ

ނޫޑްލްސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ ކެއުމެކެވެ. ނޫޑްލްސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ކައްކައިގެން ކާއިރު، އޭގެއިން ތައްޔާރުކުރާ ހެދިކާގެ ބާވަތަކީ ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު ކެއުންތަކެވެ. އެ ގޮތުން ނޫޑްލްސް ބޯކިބާ، ނޫޑްލްސް ރިހަވެސް ކައްކާއުޅެއެވެ. މި ފަހަރު ތައްޔާރުކޮށްލަން މިއުޅެނީ ނޫޑްލްސް ކަވާބެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް (ފެނުކައްކާފައި)
 • 3 އަލުވި (ފެނުކައްކާފައި)
 • 2 ދަޅު މަސް
 • 1 ފިޔާ ބޮޑު (ތުނިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 2 ލޮނުމެދު (ޗޮޕްކޮށްފައި)
 • 1 ބިސް
 • 2 ސައިސަމުސާ ފުށް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ކުޑަ ސަމުސާ ބްލެކް ޕެޕަރ
 • 1 ހިކަދިފަތް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ލުނބޯ
 • ތެޔޮ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔާ، މިރުސް، ލޮނުމެދު، ހިކަނދިފަތް، ލޮނު، ލުނބޯ އަދި މަސްދަޅު އަޅައިގެން މޮޑެލާށެވެ. މަސްދަޅު އަޅާއިރު އޭގައި ހުރި ހުރިހާ ތެލެއް އުކާ ނުލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ފުށާއި އަލުވި އަދި ބިސް އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު ނޫޑްލްސް އަޅައިގެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރަހަ އެކުވާހެން މޮޑު މަށްފަހު، ހެޔޮވަރު ވަރަކަށް ކަވާބު ގުޅަ ޖަހާލާށެވެ. ގުޅަ ޖަހާއިރު، އެހާ ހަރު ނޫންނަމަ ފުށް އިތުރު ކޮށްލެވިދާނެވެ.

ދެން ތަވައަކަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ހޫނުވުމުވުމުން ކަވާބު ގުޅަތައް ތެލުލާށެވެ. ރީތި މުށި ކުލައެއް އެރުމުން ނަގާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
10%
0%
0%
20%
10%
60%
ކޮމެންޓް
17 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 10:36
ރާނީ
ބަލާލިޔަސް ރޯދަގެއްލޭ ކަހަލަ